เติมเต็ม”ตู้รวมใจแบ่งปันความสุข”

146

8 มิ.ย. 63 / 14.30 น. นายวิษณุ สนองเกียรติ ประธานกต.ตร.สภ.เมืองนนทบุรี และในฐานะประธานคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชนนนทบุรี ของนายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย ได้นำสิ่งของจำเป็นสำหรับบริโภคของประชาชนไปเติมไว้ในตู้รวมใจแบ่งปันความสุข

โครงการปันน้ำใจของคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชนนนทบุรี ซึ่งสนับสนุนโครงการโดยนายนิพนธ์ ชื่นตา เป็นรอบที่ 3