กรมอุทยานแห่งชาติฯเตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวสไตล์ New Normal

315

อุทยานแห่งชาติฯทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ เน้นย้ำการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องเป็นลักษณะ New Normal

8 มิ.ย.63 / นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เป็นประธานการประชุมในการกำหนดให้มีประชุม Video Conference ไปยังผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานฯ และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งได้เน้นย้ำการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องเป็นลักษณะ New Normal ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ได้แก่

1 ก่อนเข้าไปในพื้นที่อุทยานฯ จะต้องมีการโหลด App.ไทยชนะ เพื่อควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว

2 ให้มีการพูดคุยหารือในที่ประชุมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติระดับพื้นที่ เกี่ยวกับกำหนดการ ปิด-เปิด แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ

3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อแนะนำทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว

4 ก่อนเข้าพื้นที่อุทยานฯจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ จัดให้มีเจลล้างมือ ตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากอนามัย

5 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาด ตลอดทุกช่วงเวลาในการเปิดให้บริการ

6 การบริหารจัดการเรื่องขยะในพื้นที่ ตลอดจนการป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเสียชีวิต

7 ต้องมีการเตรียมความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม และสามารถใช้งานได้ตามปกติ

8 สถานที่ท่องเที่ยวที่มีกรุ๊ปทัวร์ จะต้องประชาสัมพันธ์บริษัททัวร์ ให้มีการหมุนเวียนนำนักท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆในช่วงเวลาที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน