วิริยะประกันภัย ร่วมสู้ภัยโควิด สนับสนุนชุด PPE รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

146

นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ รับมอบชุดปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน 1,080 ชุด ถุงมือยางทางการแพทย์ จำนวน 4,000 คู่ และน้ำดื่ม 3,600 ขวด รวมถึงเครื่องอุปโภคที่จำเป็น จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี พลตำรวจโทเผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนบริษัทมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดจนช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคและเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ