กทม.มอบถุงยังชีพข้าราชการในสังกัด

438

กทม.ห่วงใยบุคลากรในสังกัด มอบถุงยังชีพให้แก่หัวหน้าหน่วยงานนำไปแจกจ่ายให้บุคลากรสู้ภัยโควิด-19

8 มิ.ย.63/พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบถุงยังชีพให้แก่หัวหน้าหน่วยงานของ กทม. (สำนักและสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรในสังกัด โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)

กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยบุคลากรในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนักและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับลูกจ้างและบุคลากรในสังกัด เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเป็นการลดค่าครองชีพให้กับบุคลากร รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจที่ร่วมปฏิบัติงานดูแลประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งถุงยังชีพดังกล่าวได้บรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภคที่หน่วยงานและผู้มีจิตกุศลบริจาคผ่านกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นสื่อกลางมอบไปยังประขาชน อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำตาลทราย สบู่ ผงซักฟอก น้ำดื่มและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

สำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบถุงยังชีพมีจำนวนทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักอนามัย สำนักการศึกษา สำนักการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และการประเมินผล สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการต่างประเทศ กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตรวจสอบภายใน และสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 16,622 ถุง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน