วันหยุด กทม.ไม่หยุด ลุยมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

316

6 มิ.ย. 63/ 16.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร จำนวน 5 ชุมชน รวม 424 ครัวเรือน ประกอบด้วย ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย ชุมชนนครหลวง ชุมชนศรีคณิตศาสตร์ ชุมชนเสนานิคม และชุมชนเสือใหญ่ ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 51 เขตจตุจักร จากนั้น เวลา 17.00 น. รองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน ซึ่งมีชาวชุมชนพัชรัฐ จำนวน 440 ครัวเรือน เข้ารับถุงยังชีพ ณ ลานศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านพัชรัฐ ซอยคู้บอน 27 เขตบางเขน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมอบจ่ายถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กระจายกันลงพื้นที่แจกถุงยังชีพในพื้นที่เขตต่างๆ ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับถุงยังชีพที่นำมาแจกให้ประชาชนนั้น กรุงเทพมหานครไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยสิ่งของที่บรรจุในถุงยังชีพกรุงเทพมหานครได้รับมอบหรือได้รับบริจาคจากหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำมามอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสื่อกลางนำมาแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตต่างๆ ทั้งนี้ภายในถุงยังชีพดังกล่าวบรรจุสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เป็นต้น

วันเดียวกันนี้นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ ซอยสุวินทวงศ์ 7, ราษฎร์อุทิศ 42 จำนวน 280 ครัวเรือน และชุมชนอับดุลรอมาน ซอยสุวินทวงศ์ 7 แยก 4,5,6 จำนวน 140 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 420 ครัวเรือน โดยกำหนดจุดมอบถุงยังชีพฯ บริเวณมัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ (บ้านเกาะ) เขตมีนบุรี

ในส่วนนางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพประชาชนให้แก่ประชาชน ณ บริเวณลานกีฬาแสงทิพย์ ซอยปรีดี พนมยงค์ 2 โดยประชาชนที่มารับมอบถุงยังชีพฯ ดังกล่าวไม่ใช่ชุมชนที่จดทะเบียนชุมชนกับกรุงเทพมหานคร แต่เป็นประชาชนที่พักอาศัยในซอยปรีดี พนมยงค์ 2 เขตวัฒนา จำนวน 495 ครัวเรือน ซึ่งยังไม่เคยได้รับมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนจากหน่วยงานใดมาก่อน

ทั้งนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ประชาชนตามชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะลดลง หากชุมชนใดที่ตกสำรวจหรือยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆ สามารถแจ้งไปยังสำนักงานเขตในพื้นที่เข้าตรวจสอบจำนวนครัวเรือน เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน