ธ.ก.ส. ต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

110

​นายฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภาและคณะ เดินทางมาประชุมและรับฟังผลการดำเนินงาน “การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)” โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 23 ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563