กทม.ขับเคลื่อนเมืองสีเขียวตามวิถี New Normal

208

ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ Green Bangkok 2030

กทม. จับมือหลายเครือข่ายร่วมเดินหน้าโครงการ Green Bangkok 2030 เปลี่ยนเมืองสีเขียวตามวิถี New Normal

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ Green Bangkok 2030 โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กลุ่ม Big Trees Project และกลุ่ม We Park ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

สำนักสิ่งแวดล้อมได้รายงานความคืบหน้าโครงการ GREEN BANGKOK 2030 โดยโครงการนำร่องเฟสที่ 1 มีความคืบหน้าไปมาก ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว 1 แห่ง ได้แก่ สวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ

นอกจากนี้โครงการ ณ สวนสันติพร เขตพระนคร กำหนดแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. โครงการสวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้าตัดกับถนนเจ้าคุณทหาร พื้นที่ 18 ไร่ กำหนดแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. นี้

สำหรับโครงการสวนชุมชนเขตบางรัก สวนภายในซอยวิภาวดี 18 แยก 2 และสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 ทั้งนี้ได้เตรียมแผนดำเนินการสำหรับดำเนินโครงการเฟสที่ 2 จำนวน 9 โครงการไว้แล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564-2565

ส่วนความร่วมมือจากภาคเอกชนนั้น ปตท. ได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวภายในสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2563 และยังมีโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามแนวถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคเอกชน ได้แก่ ปตท.และบริษัทห้างร้าน หน่วยงานราชการ ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนตลอดแนวถนนของโครงการอีกด้วย

อย่าไรก็ดี ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ GREEN BANGKOK 2030 เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างยั่งยืน

นางศิลปสวย กล่าวว่า ในที่ประชุม กลุ่ม We Park ได้เสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ใน 3 แนวทาง ได้แก่ 1. พื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่า พื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งในสวนสาธารณะเดิม หรือการใช้พื้นที่ที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา มาทำเป็นพื้นที่การเกษตรสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้บริโภค

2. พื้นที่ทางสัญจรที่ร่มรื่น ส่งเสริมให้ใช้ทางเท้าในการเดิน เพื่อลดการใช้รถยนต์ และ 3. พื้นที่สวนขนาดเล็ก (Pocket Park) แทรกตัวเข้าไปอยู่ในชุมชน เพื่อ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ง่ายขึ้น โดยทั้ง 3 แนวทางนี้ จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้พื้นที่สีเขียวในเมืองเป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพและตอบสนองกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่อย่างแท้จริง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน