5 มิ.ย.63 อย.ประชาพิจารณ์กัญชาทางการแพทย์ปลดล็อกพ.ร.บ.ยาเสพติด

891

อย.เดินหน้าจัดทำประชาพิจารณ์ กัญชา ทางการแพทย์ เผยหาช่องถอดสลัก พ.ร.บ.ยาเสพติด หวังเปิดทางให้เกษตรกรปลูกได้ภายใต้เงื่อนไข คอนแท็กฟาร์มมิ่งกับบริษัทผู้ผลิตยา

4 มิ.ย.63 / นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขเปิดเวทีประชาพิจารณ์ ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติด เพื่อให้มีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และ เป็นพืชเศรษฐกิจได้มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในวันที่ 5 มิถุนายน 2563

สำหรับ ร่างแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติด ที่นำเสนอเข้าสู่การประชาพิจารณ์ของประชาชน มีสาระสำคัญ 2 ประการ คือ 1. ผู้ป่วยที่มีแพทย์รับรอง และต้องใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อรักษาอาการป่วยของตนเอง ให้ขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อพึ่งพาตนเองได้

2. เกษตรกรที่มีความประสงค์ จะปลูกกัญชาเพื่อจำหน่ายเป็นวัตถุดิบในการผลิตยา ให้ขออนุญาตปลูกได้ ในรูปแบบ “คอนแท๊กฟาร์มมิ่ง” กับ ผู้ผลิตยา จะเป็นโรงพยาบาล แพทย์แผนไทย หรือ หมอพื้นบ้าน ก็ได้ เหตุผลที่ให้ทำในลักษณะ คอนแท๊กฟาร์มมิ่ง หรือ ต้องมีสัญญาการรับซื้อผลผลิตก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้ปลูกได้

ส่วนเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะต้องปลูกได้ อย่าจำกัดสิทธิของประชาชน ไม่จำเป็นต้องปลูกในนามวิสาหกิจชุมชนก็ได้ ประชาชนที่เป็นผู้ป่วย เมื่อแพทย์รับรองแล้ว สามารถมายื่นขออนุญาตปลูกได้เลย หรือ เกษตรกรคนใดมีความประสงค์จะปลูก เพื่อสร้างรายได้ ถ้ามีสัญญารับซื้อผลผลิตจากผู้ผลิตยา ก็ขออนุญาตปลูกได้

นายอนุทิน กล่าวว่าการประชาพิจารณ์ครั้งนี้ ขอให้ประชาชน ผู้ป่วย เกษตรกรช่วยกันให้ความเห็นเพื่อให้การแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติด เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ที่ต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ และ ต้องการปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันนี้มีการนำสารสกัดจากกัญชาไปใช้ประโยชน์ได้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น โดยมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การเสนอแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ จำเป็นต้องทำ เพื่อให้เจตนารมณ์ของการใช้กัญชาทางการแพทย์ เป็นประโยชน์กับประชาชนได้จริง โดยสามารถแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎหมายได้ ในเว็บไซต์ของ อย. จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2563

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน