เพชรบูรณ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด

241

สวท.เพชรบูรณ์ แจ้งว่าจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

พร้อมด้วย นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ณ อุโบสถวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่ โต๊ะหมู่บูชา เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระราชปริยัติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และนำเจริญสมาธิ 5 นาที เป็นอันเสร็จพิธี

Cr.ภาพ/ข่าว ส.ปชส.เพชรบูรณ์
พรสวรรค์ อุทัยวงศ์ / เรียบเรียง