จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ

135

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี โดย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี