กทม.แจกถุงยังชีพย่านฝั่งธนเหนือ17ชุมชน1,219ครัวเรือน

232

ผู้ว่าฯกทม. แจกถุงยังชีพ ย่านกรุงธนเหนือ 17 ชุมชน 1,219 ครัวเรือน บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

2 มิ.ย.63/16.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ (กรุงธนเหนือ) จำนวน 12 ชุมชน รวม 789 ครัวเรือน ประกอบด้วย ซอยอิสรภาพ 19/1 จำนวน 168 ครัวเรือน มัสยิดดิลฟัลลาห์ จำนวน 18 ครัวเรือน ปากซอยอิสรภาพ 23 จำนวน 35 ครัวเรือน ใกล้ชุมชนตรอกกระจก จำนวน 60 ครัวเรือน บริเวณใกล้ชุมชนโค้งกระเทียม จำนวน 30 ครัวเรือน

บริเวณใกล้ชุมชนวัดดีดวด จำนวน 12 ครัวเรือน บริเวณใกล้ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช จำนวน 60 ครัวเรือน บริเวณใกล้ชุมชนวัดท่าพระ จำนวน 10 ครัวเรือน ชุมชนสุสานปลายนา จำนวน 43 ครัวเรือน ชุมชนหลังโรงกรองน้ำภาษีเจริญ จำนวน 60 ครัวเรือน ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ จำนวน 97 ครัวเรือน ชุมชนวัดใหม่วิเชียร จำนวน 60 ครัวเรือน รวมจำนวน 653 ครัวเรือน จุดแจกรวมกัน ณ โรงเรียนวัดราชสิทธาราม ถนนอิสรภาพ

ทั้งนี้ พร้อมเดินแจกตามบ้าน ณ ชุมชนปากซอยอิสรภาพ 21 จำนวน 136 ครัวเรือน และเขตบางพลัด (กรุงธนเหนือ) จำนวน 5 ชุมชน รวม 430 ครัวเรือน ประกอบด้วย ชุมชนพัฒนาซอย 85 จำนวน 50 ครัวเรือน ชุมชนแสงทอง จำนวน 95 ครัวเรือน ชุมชนคลองบางพระครู จำนวน 90 ครัวเรือน ชุมชนคลองมะนาว จำนวน 50 ครัวเรือน และชุมชนเติมสุข จำนวน 145 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 17 ชุมชน จำนวน 1,219 ครัวเรือน ซึ่งเป็นชุมชนยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด รวมทั้งชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นชุมชนกับสำนักงานเขต ทั้งนี้ ในการแจกจ่ายถุงยังชีพทุกครั้ง

กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่มารับถุงยังชีพและเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างเคร่งครัด โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพและแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งการขาดรายได้ ขาดอาชีพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครไม่ได้ใช้งบประมาณแต่อย่างใด ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่นำมาบริจาค ได้รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานทุกภาคส่วนกว่า 100 หน่วยงาน โดยได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม แม้ในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น มีการประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยเปิดสถานที่และสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นกรุงเทพมหานคร แต่เราจะประมาทไม่ได้ ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการรักษาระยะห่างส่วนบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลังทำกิจกรรมต่างๆ กินร้อนช้อนส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้

สำหรับภายในถุงยังชีพได้บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำตาลทราย สบู่ ผงซักฟอก และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน พร้อมกันนี้ได้แจกหน้ากากอนามัยผ้าและแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานทุกภาคส่วนหรือประชาชนผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงผู้ที่อาศัยในชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่สำคัญหากผู้มีใจร่วมสนับสนุน สามารถติดต่อบริจาคสิ่งของได้ที่ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 8651 และ 0 2221 2141-69 ต่อ 1280 ในวันและเวลาราชการ

ทีมข่าว สปส.รายงาน