ถวายพระพร

206

2 มิ.ย.63 /ผู้บริหารและข้าราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน