“อัศวิน”เข้มสั่ง 50 เขต กทม.ลุยตรวจสถานประกอบการป้องกันโควิด-19

202

กทม.จัดทัพตรวจสถานประกอบการ สั่งปิดชั่วคราวคาดหวัง New Normal New Me ปรับพฤติกรรมกันสักนิด เปลี่ยนวิถีชีวิต พิชิตโควิด-19

สำนักงานเขต 50 เขต ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ แม้เข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่ 3 ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10)

เริ่มต้นจาก สำนักงานเขตบางแค จับมือตำรวจ,ทหาร ลุยตรวจสถานประกอบการ ตามมาตรการผ่อนปรน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.หลักสอง และเจ้าหน้าที่ทหาร กรมการทหารสื่อสาร ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบการ ฟิตเนส โรงภาพยนต์ และคลินิคเสริมความงาม ในพื้นที่เขตบางแค ภายหลังจาก ศบค.และกรุงเทพมหานคร มีมาตรการผ่อนปรนให้ สถานประกอบการเปิดกิจการบางประเภท ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) โดยเน้นย้ำให้ สถานประกอบการดำเนินตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น มีการจัดที่นั่ง หรือการยืนรอ ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์บริการแก่ประชาชน , การจัดที่นั่งรับประทานโต๊ะละ 1 คน และต้องมีฉากกั้น ฯลฯ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำนักงานเขตคลองเตย ประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 10) และตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรค COVID-19 แก่ผู้ประกอบการ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง (บก.น.5) ประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง พร้อมตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโรคโรค COVID-19 ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่สถานประกอบการซึ่งได้รับการผ่อนคลายตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนด (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และข้อกำหนด (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น สถานประกอบการในพื้นที่เขตคลองเตย มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่พบผู้ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนดฯ พร้อมนี้จะได้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบตามกำหนดเวลา

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลาย โดยร่วมกับ กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 (บก.น.7) ตรวจแนะนำสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลาย แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ ได้แก่ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา บริเวณถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา โรงภาพยนตร์ ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน