สภาอุตสาหกรรม จ.เพชรบูรณ์ มอบของใช้จำเป็นสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

139

สวท.เพชรบูรณ์ แจ้งว่าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ มอบของสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.63

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ รับมอบ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบ นมสด UHT จำนวน 10,000 กล่อง ข้าวสาร 4,000 กิโลกรัม น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะนำนมสด UHT มอบให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่น้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์ ข้าวสาร น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็น จะนำไปมอบผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน