“บ้านสมเด็จฯ”พร้อมปั้นวิสาหกิจชุมชนสมุทรสาคร

323

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ คุณณิชาภา ไชยเรือน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ ชั้น 6 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 29 พ.ค.63

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน