กทม.แจกถุงยังชีพย่านฝั่งธน

166

ผู้ว่าฯ กทม. แจกถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ 3 เขตฝั่งธนบุรี

1 มิ.ย.63/เวลา 16.00 น. ทีมข่าว สปส.กทม. แจ้งว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จำนวน 3 เขต 12 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 2,085 ครัวเรือน ประกอบด้วย ชุมชนนครลุง ชุมชนรักษ์พัฒนา ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา เขตบางแค

อีกทั้งยังมี ชุมชนซอยตากสิน 8 และ 10 ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา กลุ่มบ้านนอกชุมชนซอยวัดราชวรินทร์ 13 กลุ่มบ้านริมทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ กลุ่มบ้านซอยอินทรพิทักษ์ 3 กลุ่มบ้านซอยอินทรพิทักษ์ 5 เขตธนบุรี และกลุ่มบ้านซอยเจริญนคร 20 ชาวประชาท่าดินแดง เขตคลองสาน โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร กอ.รมน.กทม. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ๆ รวมทั้งชุมชนที่ตกสำรวจ โดยจะหมุนเวียนแจกจ่ายในพื้นที่ทั้ง 50 สำนักงานเขต ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.63 เป็นต้นมา

ในวันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี 3 เขต จำนวน 12 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 2,085 ครัวเรือน ประกอบด้วย จุดที่ 1 พื้นที่เขตบางแค จำนวน 4 ชุมชน โดยเดินแจกถุงยังชีพตามบ้าน บริเวณชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา ซอยอัสสัมชัญ 13 จำนวน 93 ครัวเรือน

ขณะเดียวกันยังได้กำหนดจุดแจกบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้แก่ ชุมชนนครลุง จำนวน 180 ครัวเรือน ชุมชนรักษ์พัฒนา จำนวน 211 ครัวเรือน ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี จำนวน 270 ครัวเรือน ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา จำนวน 126 ครัวเรือน รวม 880 ครัวเรือน จุดที่ 2 พื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 6 ชุมชน กำหนดจุดแจกบริเวณโรงเรียนวัดกระจับพินิจ ถนนตากสิน 22 ได้แก่ ชุมชนซอยตากสิน 8 และ 10 จำนวน 331 ครัวเรือน ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา จำนวน 27 ครัวเรือน กลุ่มบ้านนอกชุมชนซอยวัดราชวรินทร์ 13 จำนวน 90 ครัวเรือน กลุ่มบ้านริมทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ จำนวน 42 ครัวเรือน กลุ่มบ้านซอยอินทรพิทักษ์ 3 จำนวน 40 ครัวเรือน กลุ่มบ้านซอยอินทรพิทักษ์ 5 จำนวน 69 ครัวเรือน รวม 599 ครัวเรือน จากนั้นลงพื้นที่ จุดที่ 3 พื้นที่เขตคลองสาน จำนวน 2 ชุมชน โดยเดินแจกถุงยังชีพตามบ้านบริเวณซอยราษฎร์ร่วมเจริญ จำนวน 80 ครัวเรือน

พร้อมทั้งไปจุดแจกบริเวณโรงเรียนวัดเศวตฉัตร ได้แก่ กลุ่มบ้านซอยเจริญนคร 20 จำนวน 250 ครัวเรือน และชาวประชาท่าดินแดง จำนวน 276 ครัวเรือน รวม 606 ครัวเรือน ซึ่งภายในถุงยังชีพได้บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ผงซักฟอก เป็นต้น รวมทั้งได้แจกแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ประชาชนตามบ้านเรือนเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครเริ่มมีการผ่อนปรนระยะที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ (1 มิ.ย.63) เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพการให้บริการ รวมถึงการใช้บริการ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตประจำวันได้สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ ขอชื่นชมประชาชนชาวกรุงเทพฯ ที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดี ด้วยการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่ และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เริ่มดีขึ้น แต่เรายังประมาทไม่ได้ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่าง ๆ ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้ต่อไป จนกว่าโรคโควิด-19 นี้จะหมดไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน