โตแล้วแตก!พลังประชารัฐ

157

กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 18 คนยื่นใบลาออกแล้ว มีผลให้กรรมการบริหารพรรคหมดสภาพหน้าที่มี 1 มิ.ย.63 เตรียมสรรหาชุดใหม่ภายใน 45 วัน

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค พลังประชารัฐ และส.ส.พรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าวกรณีกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 18 คน ยื่นใบลาออก โดยทำหนังสือถึงหัวหน้าพรรค เพื่อแจ้งให้ทราบ และ จะมีการเรียกประชุมใหญ่สามัญ และให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เข้าทำหน้าที่แทน

ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

การแถลงข่าวนายไพบูลย์ระบุใจความโดยสรุปว่า “หนังสือลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 เมื่อกรรมการบริหารพรรคลาออกทั้ง 18 คน ทำให้จำนวนกรรมการบริหารพรรคว่างลง และมีผลทำให้กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง และตามข้อบังคับของพรรคข้อที่ 13 ในกรณีกรรมการบริหารพรรคพ้นทั้งคณะ ให้เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ใน 45 วัน และให้กรรมการบริหารพรรคที่พ้นตำแหน่งไปแล้วอยู่บริหารและรักษาการไปก่อน จากนี้จึงขอให้รักษาการหัวหน้าพรรค เร่งเรียกประชุมใหญ่และเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยเร็ว

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า กรรมการบริหารพรรคที่ลาออกเป็นเรื่องภายในพรรค การดำเนินการของพรรคการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ โดยพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคใหม่ ที่ไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลง และครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง หลังการเลือกตั้งมีส.ส.หลายกลุ่มมารวมกัน ทำให้ต้องมีการปรับตัว เพื่อให้ส.ส.ที่มารวมกัน ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยการปรับเปลี่ยนต้องตอบสนองต่อประชาชนและพรรคการเมือง

ส่วนกรณีจะมีการเสนอพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และประธานยุทธศาสตร์พรรคฯ หรือไม่ ยังไม่อยากระบุว่าเป็นเช่นนั้น 18 รายชื่อ โดยให้ถือว่ามีผลแล้วและนับ 1 และจะให้มีการประชุมสามัญของพรรคเพื่อเลือกกก.บห.พรรคชุดใหม่ภายใน 45 วัน

สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐที่ลาออกในครั้งนี้ 18 รายชื่อมีดังนี้

1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 3.นายสุพล ฟองงาม 4.นายธรรมนัส พรหมเผ่า 5.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 6.นายไผ่ ลิกค์ 7.นายนิโรธ สุนทรเลขา 8.นายสัมพันธ์ มะยูโซ้ะ 9.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 10.นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ 11.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 12.นายสกลธี ภัทรยิกุล 13.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ 14.นายสุรชาติ ศรีบุศกร 15.นายนิพันธ์ ศิริธร 16.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 17.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 18.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน