ปิดโครงการปันสุขด้วยใจร่วมต้านภัยโควิด-19 นครปฐม

231

คณะที่ปรึกษาการเมืองภาคประชาชนกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครปฐมร่วมกับสถานีวิทยุบางแก้วฟ้า เรดิโอโดย นายทองหยาดหนองผือ ได้ร่วมกันปิดโครงการและร่วมมอบสิ่งของตามโครงการ “ปันสุขด้วยใจร่วมต้านภัย Covid19” และวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เป็นวันส่งท้ายของโครงการ ณ.บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเกษมเพชรวิลล่า ริมถนนเพชรเกษม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีชาวบ้าน ใกล้เคียงและผู้สัญจรไปมา เข้ารับของอุปโภคบริโภคตามความจำเป็นของแต่ละคน

สำหรับโครงการดังกล่าวเปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลาเดือนเศษ และถือว่าสถานการเริ่มผ่อนคลายแล้ว จึงขอปิดกิจกรรมในครั้งนี้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน