ตลาดนัด กทม.เปิดวันแรก สแกนเข้า-ออก QR CODE “ไทยชนะ” ประชาชนให้ความร่วมมือเต็มที่

262

วัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร

30 พ.ค.63/ นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงมาตรการความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการตลาดนัดที่อยู่ในความรับผิดชอบกรุงเทพมหานคร ต้องลงทะเบียน QR CODE “ไทยชนะ” ว่า วันนี้เป็นวันแรกที่กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ณ ตลาดนัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่ง ต้องลงทะเบียน QR CODE “ไทยชนะ” ก่อนเข้าและหลังออกจากตลาดนัด พบว่าประชาชนที่มาใช้บริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยตั้งแต่เวลา 05:00 – 19:00 น มีผู้มาใช้บริการภายในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร รวมจำนวน 50,843 คน ลงทะเบียน QR CODE “ไทยชนะ” จำนวน 34,904 คน และเซ็นชื่อเข้าตลาดนัดจตุจักร จำนวน 15,939 คน เนื่องจากไม่ได้นำมือถือมา

ส่วนตลาดนัดอื่นๆ อาทิ ตลาดประชานิเวศน์ ตลาดหนองจอก ตลาดมีนบุรี ตลาดบางกะปิ และตลาดธนบุรี(สนามหลวง 2) พบว่าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นกัน แต่จะประสบปัญหาในบางตลาดที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้ลงทะเบียนขณะเดินทางออก(เช็คเอาท์)จากตลาดนัด ซึ่งสำนักงานตลาด กทม. ได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริเวณจุดเข้าออกตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนทำการลงทะเบียนก่อนเข้าและหลังออกจากตลาดนัดทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนดผ่านทางเสียงตามสายบริเวณโดยรอบ

ขณะเดียวกัน ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการตลาดสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนด และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน