กทม.เดินหน้ามอบถุงยังชีพ1,301ครัวเรือน

133

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“กทม.”มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน 1,301 ครัวเรือน ในพื้นที่เขตราชเทวี ป้อมปราบฯ และพระนคร

29 พ.ค. 63/ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.ชินทัต มีสุข และนางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และ กอ.รมน.กทม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยในวันนี้เป็นการแจกถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง จำนวน 3 เขต รวมทั้งหมด 1,301 ครัวเรือน ประกอบด้วย เขตราชเทวี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตพระนคร ดังนี้ เวลา 16.00 น. เขตราชเทวี จำนวน 3 ชุมชน รวม 318 ครัวเรือน โดยกำหนดจุดแจกรวมกัน 2 ชุมชน ณ โรงเรียนกิ่งเพชร จำนวน 138 ครัวเรือน จากนั้นเดินแจกตามบ้านเรือน ณ ชุมชนบุญร่มไทร ถนนเพชรบุรี ซอย 5 จำนวน 180 ครัวเรือน

เวลา 16.45 น. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 4 ชุมชน และแฟลต 2 แห่ง รวม 540 ครัวเรือน โดยเดินแจกตามบ้านเรือน ณ ชุมชนวังแดง ถ.หลวง รวม 146 ครัวเรือน แจกให้ประชาชนชาวแฟลตกรุงทอง รวม 160 ครัวเรือน ณ โรงเรียนวัดโสมนัส และกำหนดจุดแจกรวมกัน 3 ชุมชน และแฟลต 1 แห่ง ณ โรงเรียนวัดสระเกศ รวม 234 ครัวเรือน ได้แก่ 1. ชุมชนตรอกถั่วเพาะ จำนวน 22 ครัวเรือน 2. ชุมชนริมคลองมหานาค จำนวน 60 ครัวเรือน 3. ชุมชนริมคลองวัดเทพศิรินทร์ จำนวน 30 ครัวเรือน 4. แฟลตบ้านบาตร จำนวน 122 ครัวเรือน

จากนั้น เวลา 18.00 น. แจกถุงยังชีพในพื้นที่เขตพระนคร ให้ประชาชน 5 กลุ่มบ้าน รวม 443 ครัวเรือน โดยเดินแจกตามบ้าน ณ ซอยนามบัญญัติ ถ.ประชาธิปไตย จำนวน 123 ครัวเรือน และกำหนดจุดแจกรวมกัน 4 กลุ่มบ้าน ณ สวนสาธารณะใต้สะพานพระปกเกล้า รวม 320 ครัวเรือน ประกอบด้วย 1. บริเวณข้างป้อมมหากาฬ จำนวน 50 ครัวเรือน 2. บริเวณถนนแพร่งสรรพศาสตร์ จำนวน 20 ครัวเรือน 3. บริเวณปากคลองตลาด (ฝั่งตลาดส่งเสริมการเกษตรไทย) จำนวน 130 ครัวเรือน 4. บริเวณปากคลองตลาด (ฝั่งตลาดยอดพิมาน) จำนวน 120 ครัวเรือน

สำหรับถุงยังชีพที่กรุงเทพมหานครมอบให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ นั้น กรุงเทพมหานครเป็นสื่อกลางในการนำสิ่งของที่ได้รับมอบจากหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ มาบรรจุถุงยังชีพแล้วนำไปมอบให้ประชาชนในชุมชนห่างไกล ชุมชนที่ตกสำรวจ หรือชุมชนที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับถุงยังชีพจากหน่วยงานใด เพื่อเป็นการกระจายความช่วยเหลือไปยังประชาชนอย่างทั่วถึง และไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งภายในถุงยังชีพได้บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำตาลทราย สบู่ ผงซักฟอก และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน พร้อมกันนี้ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน