มอบตู้ปันน้ำใจโครงการปันสุข

221

29 พ.ค.63 / 11.30 น.นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย นายวัชรินทร์ ศรีสวย หน.สำนักงานนายนิพนธ์ฯพล.อ.พนา ถนอมสิงห์ ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยนายนิพนธ์ ชื่นตา ร่วมเป็นประธานพิธีมอบตู้ปันน้ำใจโครงการปันสุขให้กับวัดพุทธปัญญาจำนวน 2 ตู้ เขตบางเชน จ.นนทบุรี สนันสนุนโดยทีมที่ปรึกษาและคณะทำงาน จ.นนทบุรี

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน