37อุทยานแห่งชาติฯตบแถวเข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวปี’63

179

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เสนอชื่อ 37 อุทยานแห่งชาติ ​เข้าร่วมโครงการอุทยาน​แห่งชาติ​สี​เขียวประจำปี 2563

นาย​ธัญ​ญา​ เนติ​ธรรม​กุล​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้​มอบหมาย​ให้นาย​จง​คล้าย​ ว​ร​พงศธร​ รอง​อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็น​ผู้​แทน​เข้า​ร่วม​การ​ประชุม​คณะกรรมการ​อำน​ว​ยการ​อุทยาน​แห่งชาติ สี​เขียว​ ครั้ง​ที่​ 1/2563​ โดย​มี​นาย​อดิศร​ นุช​ดำ​รงค์​ รอง​ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น​ประธาน ในวัน​พุธ​ที่​ 27​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ 09.30​ น.​ ​ณ​ ห้องประชุม​อารี​ย์​สัมพันธ์​ ​ชั้น​ 3​ กรม​ส่งเสริม​คุณภาพ​สิ่ง​แวดล้อม กทม.

สำหรับการ​ประชุม​คณะกรรมการ​อำน​ว​ยการ​อุทยาน​แห่งชาติ​สี​เขียว​ ครั้ง​ที่​ 1/2563​ มี​ผู้​เข้า​ร่วม​ประชุมจากหลายหน่วยงาน ​ประกอบด้วย​คณะกรรมการ​ฯ​และ​เจ้าหน้าที่​ที่​เกี่ยวข้อง​ เช่น​ นาย​บรรพต​ อมราภิบาล ผู้​ทรง​คุณ​วุฒิ​ด้าน​สิ่งแวดล้อม​ ผศ.ดร.ดรรชนี​ เอมพันธุ์​ ผู้​ทรง​คุณ​วุฒิ​ด้าน​การ​จัดการ​อุทยาน​แห่งชาติ​ นายทวี​ หนู​ทอง​ ผู้​แทน​สมาคม​อุทยาน​แห่งชาติ​ นาย​นพรัตน์​ นาคสถิต​ย์​ ผู้​แทน​มูลนิธิ​สืบ​นา​คะ​เสถียร​ นาย​รัชฎา​ สุริยกุล​ ณ​ อยุธยา​ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม น.ส.วันทนา​ แจ้ง​ประจักษ์​ รองอธิบดี​กรม​การ​ท่องเที่ยว​ พันเอก​จินตมัย ชีกว้าง​ กรมกิจ​การ​พลเรือน​ทหาร​บก​​ นาวาเอก​ณรงค์​ นุสุวรรณ​ กอง​เรือ​ยุทธ​การ​ ​ผู้​แทน​ผู้​ว่า​การ​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย​ ผู้​แทน​อธิบดี​กรม​พัฒนา​พลังงาน​ทดแทน​และ​อนุรักษ์​พลังงาน​ ผู้​แทน​อธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ ผู้แทน​อธิบดี​กรม​ประชา​สัมพันธ์​ ผู้​แทน​อธิบดี​กรม​ควบคุม​มลพิษ​ ฯลฯ

นายจงคล้าย วรพงศธร​ รอง​อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้​​ให้​ข้อมูล​รายชื่อ​อุทยาน​แห่งชาติ​ จำ​นวน​ 37 แห่ง​ เพื่อ​ให้​ คกก.รับรอง​รายชื่อ​ สำ​หรับ​เข้า​ร่วม​โครงการ​อุทยาน​แห่งชาติ​สี​เขียว​ ปี​ 2563​ และ​ชี้แจง​เกี่ยวกับการปรับ​เกณฑ์​มาตรฐาน​ตัว​ชี้​วัด​ใน​ปี​นี้​ ซึ่ง​เป็น​ไป​ตาม​พัฒนา​การ​ของ​อุทยาน​แห่งชาติ ​ที่​ไม่​ได้​มุ่งเน้น​เพียงแค่​ด้าน​สิ่งแวดล้อม​และ​การ​ท่องเที่ยว​เท่านั้น​ แต่​มอง​ถึง​การ​จัดการ​ด้าน​อื่น​ๆ​ โดย​เฉพาะ​ด้าน​การ​ป้องกัน​พื้นที่​ด้วย​

​จง​คล้าย​ ว​ร​พงศธร​ รอง​อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

อย่างไรก็ตาม ด้านที่​ประชุม​ได้​ให้​การ​รับ​รอง​รายชื่ออุทยาน​แห่งชาติ​ทั้ง​ 37​ แห่ง​ สำ​หรับ​เข้า​ร่วม​โครงการ​อุทยาน​แห่งชาติ​สี​เขียว​ใน​ปี​นี้​ พร้อม​ทั้ง​ได้​ร่วมกัน​พิจารณา​แนวทาง​และ​รูป​แบบ​การ​ตรวจ​ประเมิน​ ตลอดจน​แผน​การ​ตรวจ​ประเมิน​ ซึ่ง​มี​ความ​สอดคล้อง​กับ​มาตรการ​ของ​รัฐบาล​ในสถานการณ์​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรน่า​ 2019​ (COVID-19​)​ ด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน