ส่งออกตื่นเม.ย.63โต2.1%

141

ส่งออกไทย เม.ย. 63 โต 2.1% จากการส่งออกทองคำที่โตสูงถึง 1,103% และปัจจัยชั่วคราวอื่นๆ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือนเม.ย. 2563 ขยายตัว 2.12% YoY สวนทางกับมุมมองของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะหดตัว 4.6% จากมาตรการปิดเมือง โดยขยายตัวจากการส่งออกทองคำที่โตสูงถึง 1,103% และปัจจัยชั่วคราวอื่นๆ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในปี 2563 ว่าจะหดตัว 5.6% YoY แม้ว่าการส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะยังขยายตัวดีในช่วงครึ่งปีแรก จากความต้องการชั่วคราวของโลกในช่วงวิกฤติสุขภาพ

ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอยและยังมีความเสี่ยงที่จะหดตัวมากขึ้น หากสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละประเทศไม่สามารถควบคุมได้

นอกจากนี้ การปิดเมืองของหลายประเทศทั่วโลกที่ทำให้ห่วงโซ่การผลิตชะงักงัน ก็น่าจะยังเป็นปัจจัยที่ทำให้การส่งออกสินค้าไทยในช่วงที่เหลือของปี 2563 มีแนวโน้มหดตัว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน