“นิพนธ์”พบผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์

391

นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะทำงานการเมืองภาคประชาชนประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางไปมอบข้าวสารอาหารแห้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 360 ชุด มูลค่า 137,772 บาท

ขณะเดียวกันนายนิพนธ์ ชื่นตา ยังได้เข้าเยี่ยม นายก อบต.และประธานสภา อบต.ด้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องภัยแล้งในพื้นที่ ที่กำลังประสบอยู่ขณะนี้และปัญหาที่ดินการขอออกเอกสารสิทธิ์ พร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้งให้ กับอบต.60 ชุด เพื่อแจกจ่ายประชาชนในลำดับต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน