จับตาธุรกิจเกมคลาวด์คอมพิวเตอร์ติ้งมาแรงปี’63

314

ธุรกิจเกมคลาวด์คอมพิวติ้งโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่พร้อมเติบโต โดยใช้จุดแข็งความเข้าใจผู้บริโภคไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งเสริมพฤติกรรมการเล่นเกม หนุนอุตสาหกรรมเกมคลาวด์คอมพิวติ้ง (Game Cloud Computing: GCC) คาดเติบโตจาก 0.73 หมื่นล้านบาท ในปีก่อนหน้าเป็น 1.03 หมื่นล้านบาท ในปี 2563 และน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากภาวะโควิด-19

อย่างไรก็ตามถือเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการคลาวด์คอมพิวติ้งไทย ผ่านโมเดลธุรกิจ GCC แบบผสมผสาน ด้วยการใช้ความรู้และความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทย ส่งเสริมกิจกรรมทางการค้า ได้แก่ กิจกรรมวางแผนประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer Marketing) กิจกรรมแพลทฟอร์มจัดจำหน่ายเกมคอมพิวเตอร์ และอาศัยข้อได้เปรียบจากความคุ้นเคยในตลาดสินค้าและบริการประเทศไทย เพื่อเสนอบริการกิจกรรมพันธมิตรธุรกิจทางการค้า

ทั้งนี้ แม้ว่าโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจะครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะหนุนผู้ประกอบการ GCC ไทยแข่งขันกับผู้ประกอบการ GCC ต่างชาติ เพื่อสนองต่อความต้องการให้บริการ GCC ในตลาดเกมไทย ทว่า ในการรุกเข้าสู่ตลาดสากล ประเทศไทยจำเป็นต้องได้รับการเร่งลงทุนในโครงข่ายใต้น้ำไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคเพื่อรองรับกับการขยายตัวในอนาคต

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน