ศธ.พร้อมเปิดสอนผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง

170

ศธ.ร่วมมือ “มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ-กสทช.”
เปิดการเรียนการสอนผ่านฟรีทีวี 17 ช่องรับสถานการณ์โควิด-19

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ กสทช. ออกแบบระบบ   การเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเปิดจัดการเรียนการสอนผ่านสัญญาณฟรีทีวี 17 ช่อง ครอบคลุมทุกระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน-อาชีวะ และกศน. ดีเดย์ 18 พ.ค.นี้ รองรับการเปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค.63   “ณัฏฐพล” ย้ำโรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านสัญญาณฟรีทีวี 17 ช่อง ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเลื่อนเปิดเทอม จากช่วงพฤษภาคมของทุกปี ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา และที่สำคัญกระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในการเรียนรู้ผ่านระบบการศึกษา ภายใต้แนวคิด แม้ว่าโรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และทำให้การแพร่ระบาดกลับมาอีกครั้ง แม้ว่าการเรียนรู้ที่โรงเรียนยังคงเป็นแนวทางที่ดีที่สุด แต่ถ้าหากไม่สามารถทำได้ สื่อการเรียนการสอนทางไกล (OnAir) ผ่านฟรีทีวีทั้ง 17 ช่อง จะเป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการใช้สื่อออนไลน์ (Online) ทั้งในส่วนของแพลตฟอร์มที่กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาขึ้น และการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนจำลอง (Virtual Classroom)

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาของประเทศ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทย และด้วยพระอัจริยภาพ และสายพระเนตรอันยาวไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่10) ให้สืบสานโครงการ การศึกษาทางการผ่านดาวเทียมของมูลนิธิฯ

ในการนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนการเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ในระดับปฐมวัย เน้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็ก และระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

“การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาของประเทศ วันนี้สื่อสาระการเรียนการสอน จะมาเป็นส่วนสำคัญในการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานกับนักเรียนทั่วประเทศ ประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว

“มั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะสถานการณ์ COVID-19 จะเป็นอย่างไร ลูกหลานของพวกเราจะได้มีโอกาสได้เรียน และรับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง” พลเอกดาว์พงษ์ กล่าว

ด้านพันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. นัดพิเศษเมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมาได้มีมติอนุญาติให้กระทรวงศึกษาธิการใช้คลื่นความถี่ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ตามโครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป็นการชั่วคราวให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ(SD) ผ่านช่องสัญญาณ จำนวน 17 ช่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน