ครั้งแรกของไทยขนทุเรียน มังคุดขึ้นรถไฟขายจีน ล็อตปฐมฤกษ์เปิดตัวกว่า 6 ล้านบาท ถึงปลายทาง 15 พ.ค.นี้

399

กรมวิชาการเกษตร เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ส่งราชาและราชินีผลไม้ขึ้นรถไฟขายจีนเป็นครั้งแรก ประเดิมส่งออกล็อตปฐมฤกษ์เข้าด่านรถไฟผิงเสียงกว่า 82 ตัน  โกยรายได้เข้าประเทศกว่า 6 ล้านบาท  แดนมังกรปูเสื่อรอรับวันที่ 15 พฤษภาคม นี้

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ภายหลังจากที่กรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ได้เจรจากับกระทรวงศุลกากรของจีน (GACC) เพื่อขอเพิ่มเส้นทางการนำเข้าผลไม้ของไทยทางบกจากเส้นทางเดิมที่นำเข้าได้เพียง 2 ด่านคือ ด่านโม่หันและด่านโหย่วอี้กวน จนประสบผลสำเร็จ  โดยจีนอนุญาตให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้เข้าด่านของจีนเพิ่มได้อีก 2 ด่าน คือด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียง   โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานั้น

ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้รับรายงานว่าได้เริ่มมีการส่งออกทุเรียนและมังคุดจากไทย ล็อตแรกผ่านด่านตรวจพืชนครพนม  กรมวิชาการเกษตร  เพื่อนำผลไม้เข้าสู่ด่านรถไฟผิงเสียงของจีนเป็นครั้งแรกแล้วจำนวน 4 ตู้คอนเทนเนอร์  โดยแยกเป็นทุเรียนจำนวน 1 ตู้ ปริมาณ 18,240 กิโลกรัม  มูลค่า 2,079,360 บาท  มังคุดจำนวน 3 ตู้  ปริมาณ 64,072 กิโลกรัม  มูลค่า 4,805,400 บาท  รวมมูลค่าการส่งออกในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 6,884,760 บาท  โดยสินค้าในล็อตแรกนี้จะเดินทางถึงด่านรถไฟผิงเสียงของจีนในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  ได้รับรายงานจากนางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุลการเกษตร ฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ว่า ด่านรถไฟผิงเสียงเป็นด่านสากลที่สามารถรองรับการเข้าออกของผู้คนและสินค้าระหว่างประเทศ   โดยเป็นด่านรถไฟที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศุลกากรของจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้ทางรถไฟจากต่างประเทศเพียงแห่งเดียวของเขตกว่างซีจ้วงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศุลกากรผิงเสียง  และมีแผนรองรับผลไม้ไทยในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายนของทุกปี ด้วยการจัดรถไฟวันละ 4 ขบวน เดินทางจากสถานีด่งดังของเวียดนาม เข้ามายังสถานีรถไฟผิงเสียง โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถรองรับผลไม้ไทยได้วันละ 60 – 70 ตู้  จึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ส่งออกได้เป็นอย่างดี   รวมทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ส่งออกไทย

“การส่งออกในครั้งนี้ต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การส่งออกผลไม้ของไทยไปจีน  เพราะเป็นการส่งออกทางรถไฟเป็นครั้งแรก   ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้ขนส่งผลไม้เข้าสู่จีนเฉพาะทางรถยนต์ ทางเรือ และทางอากาศเท่านั้น  ซึ่งการขนส่งทางรถไฟจะช่วยกำจัดจุดอ่อนการขนส่งทางบกที่ประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดสะสมเป็นทางยาวบริเวณหน้าด่านได้  โดยทุเรียนและมังคุดในล็อตแรกที่มีการส่งออกด้วยรถไฟนี้เป็นผลผลิตที่มาจากโรงคัดบรรจุในจังหวัดจันทบุรี  ส่งออกโดยผ่านด่านตรวจพืชนครพนม  รวมปริมาณการส่งออกจำนวนทั้งหมด 82,312 กิโลกรัม  มูลค่าการส่งออกรวมจำนวนทั้งสิ้น 6,884,760 บาท  โดยผลไม้ไทยล็อตประวัติศาสตร์นี้จะเข้าสู่ด่านรถไฟผิงเสียงเป็นรอบปฐมฤกษ์ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้”  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกผลไม้ไปจีน ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกผลไม้ไปจีนปริมาณทั้งหมด 451,976 ตัน  โดยผลไม้ไทยที่มีปริมาณส่งออกไปจีนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ลำไย ทุเรียน มะพร้าวอ่อน ขนุน และมังคุด ปี 2562 มีปริมาณการส่งออกรวมจำนวนทั้งสิ้น 723,785 ตัน  มูลค่ารวม 35,368 ล้านบาท