นางฟ้าชุดขาวสู้โควิด-19

135

สมาคมเพื่อนชุมชน เสริมทัพนางฟ้าชุดขาว ป้อนโรงพยาบาลใน จ.ระยอง สู้โควิด-19

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดพิธีส่งมอบและรายงานตัวพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 6 แก่สาธารณสุขจังหวัดระยอง จำนวน 27 คน เสริมทัพบุคลาการทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง พร้อมสู้วิกฤติโควิด-19

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชน เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำในมาบตาพุด โดยมุ่งหวังให้ชุมชนในจังหวัดระยองมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน ทั้งการศึกษา การสร้างอาชีพ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ด้านสาธารณสุข ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน จำนวน 440 ทุน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ได้ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ในการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อประจำโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยล่าสุดจัดพิธีรับรายงานตัวพยาบาล จาก “โครงการพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 6” ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จำนวน 27 คน รวมทั้งสหวิชาชีพ จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา จำนวน 4 คน โดยพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้ปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านฉาง โรงพยาบาลบ้านค่าย โรงพยาบาลนิคมพัฒนา โรงพยาบาลปลวกแดง โรงพยาบาลเขาชะเมา โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์

“พยาบาลทุนเพื่อนชุมชนที่จบการศึกษาทุกรุ่น เปรียบเสมือนนางฟ้าชุดขาวที่พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาด้านบริการสาธารณสุขของจังหวัดระยองในระยะยาว รวมทั้งต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 หรือโรคระบาดอื่น ๆ ต่อไป” นายมนชัย กล่าว

สำหรับพิธีส่งมอบและรับรายงานตัวพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 6 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประภาส ผูกดวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลต่าง ๆ พยาบาลวิชาชีพ และสหวิชาชีพ เข้าร่วมงาน งานจัดขึ้น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน