“คนไทยไม่ทิ้งกัน”ถึงโรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ จ.เชียงใหม่แล้ว

165

เซเว่นฯ ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 รพ.ที่ 28 ให้กับ โรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ จ.เชียงใหม่

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้า โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบชุดป้องกันความปลอดภัย หรือ ชุด PPE, หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด เพื่อสู้ภัยโควิด-19 รวมมูลค่า 1 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.เชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลที่ 28 ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมี นายแพทย์ประจินต์ เหล่าเที่ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นผู้รับมอบ โดยมี นายนพดล ตานะ ผู้จัดการฝ่าย บริษัทชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด ร่วมมอบ

สำหรับโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เป็นเงินจาก “ลดวันละถุง คุณทำได้” ของซีพี ออลล์ นำมาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับ 77 โรงพยาบาล เพื่อสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 77 ล้านบาท โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท โดยจะทยอยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน