‘สำนักงานอัยการสูงสุด’ห่วงใยสุขภาพ จนท.และปชช. ติดตั้งเทคโนโลยี “ACTIVE PURE” ฆ่าเชื้อโควิด-19

342

สำนักงานอัยการสูงสุด รับมอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิวสัมผัส AP 3000 ด้วยเทคโนโลยี ACTIVE PURE จากองค์การนาซ่า จากบริษัท เอชบีพี อินโนเวชั่น จำกัด จำนวน 20 เครื่อง ติดตั้งในสำนักงาน เพื่อกำจัดเชื้อโรคในอากาศ กำจัดกลิ่น และป้องกันฝุ่น PM 2.5

บ่ายวันนี้ (13พ.ค.2563) นายธีระวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์ เลขานุการอัยการสูงสุด เป็นผู้แทน สำนักงานอัยการสูงสุด รับมอบเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อ รุ่น AP 3000 จากบริษัท เอชบีพี อินโนเวชั่น จำกัด โดยนายโฆษิต สุวินิจจิต และนางยุวดี บุญครอง ซึ่ง AP 3000 ติดตั้งเทคโนโลยี ACTIVE PURE นวัตกรรมที่ใช้ในกระสวยอวกาศขององค์การนาซ่า สหรัฐอเมริกา ที่มีจุดเด่นในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการตัดวงจรการติดเชื้อให้ได้ทั้งทางอากาศและบนพื้นผิว ป้องกันทั้งบุคลากรของสำนักงานและประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการต่อการติดเชื้อในระยะยาว รวมทั้งยังดับกลิ่นและตรวจจับฝุ่นละอองระดับ PM 2.5 ได้ในเวลาเดียวกัน

เทคโนโลยี ACTIVE PURE ในเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อ AP 3000 ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี RCI  สามารถผลิตไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (จากรังผึ้ง) ลิขสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคทุกชนิด และเชื้อไวรัสต่างๆ โดยเฉพาะไวรัสโควิด-19 ที่สามารถแพร่กระจายจากการสัมผัสพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้น ลูกบิดประตู ราวบันได ลิฟต์ หรือเชื้อโรคที่กระจายอยู่ในอากาศได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้จะมี OZONE ยังสามารถกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยการผลิตโอโซนในปริมาณที่เหมาะสม เช่น กลิ่นอาหาร ของเสีย ห้องน้ำ กลิ่นจากเชื้อรา เป็นต้น และเทคโนโลยี ION ที่สามารถกำจัดฝุ่นในอากาศโดยการปล่อยประจุไอออนยิงไปในอากาศเพื่อดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กระดับ PM 2.5 ให้รวมกันเป็นขนาดใหญ่แล้วตกลงพื้น ทำให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์ ปลอดจากฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายกับปอดและสุขภาพของประชาชน ด้วย 3 เทคโนโลยี ACTIVE PURE ที่มีอยู่ในเครื่องเดียว ซึ่งบริษัท เฮลท์ เอนฮานซ์เทค จำกัด โดยนายราเชน วัฒนเสลารัต กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนจำหน่ายจากประเทศไทยที่ได้รับสิทธิ์ถูกต้องจากองค์การนาซ่า เข้ามาทำการติดตั้งเครื่อง AP 3000 จำนวน 20 เครื่อง โดยรอบบริเวณสำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ

WC รายงาน