ชาวสวนลำใยเชียงใหม่เศร้า พายุลูกเห็บถล่มเละส่งท้ายปี

แชร์

ภัยธรรมชาติพายุลูกเห็บ ถล่มสวนลำไยชาวสวนเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านห้วยน้ำขาว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินความเสียหายครอบครัวละ2แสนถึง4แสนบาท

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ธรรมขาติยำเละ เกิดพายุลูกเห็บถล่มพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ 1 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งข่าวว่าภัยธรรมชาติรุนแรง พายุลูกเห็บถล่ม พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน มีราษฎรจำนวน 317 ราย

ส่วนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหนักสุดคือบ้านห้วยน้ำขาว มีเกษตรกรและราษฎรได้รับความเสียหายรวมพื้นที่ 4,734 ไร่ ในจำนวนนี้ มีเนื้อที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน กว่า 2,000 ไร่ โดยเฉพาะพื้นที่บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 3 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติลูกเห็บถล่มอย่างหนัก โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกลำไยนอกฤดูกาล

ทั้งนี้จุดประเด็นที่เสียโอกาศทางรายได้ในสัปดาห์หน้า ก็คือกำลังจะเก็บเกี่ยวลำใยนอกฤดูกาลแต่ต้องมาได้รับความเสียหายทั้งหมด ประเมินราคาแล้วประมาณ ครัวเรือนละ 200,000-400,000 บาท

ปรัชญา รัศมีธรรมกุล รายงาน


แชร์