มอบสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย

แชร์

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้าธุรกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร

ขณะเดียวกีนยังได้มอบสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวบรวมและแปรรูปกาแฟปางขอน จำนวน 1 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแม่ลาว จำนวน 2 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักปลอดภัยบ้านสันทางหลวง โดยมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ ให้การต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านสันทางหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆนี้


แชร์