ซีพีเอฟพัฒนาชุมชนคลองเตย ทำความดีถวายพ่อหลวงร.10

แชร์

ซีพีเอฟตอบแทนคุณแผ่นดินเข้าสนับสนุนกองทัพบกกรุงเทพมหานคร อาสาสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ยากไร้ชุมชนพัฒนา 4-5-6 เขตคลองเตย ดีเดย์ 31 ม.ค.63 มอบบ้าน 40 หลังถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันนี้ติ่งสังคมเล็กๆ กลุ่มหนึ่งย่านคลองเตยกำลังจะได้รับโอกาส เมื่อบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนกองทัพบก ในการมอบบ้านพักเฟสที่ 2 จำนวน 40 หลัง มูลค่ารวม 5.2 ล้านบาท ให้แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนพัฒนาล็อค 4-5-6 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 25 จังหวัดภาคกลาง

พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาผู้ช่วย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผบ.ทบ.ท่านที่ 2 กองทัพบก

นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เปิดเผยว่าบริษัทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยความปลื้มปิติที่ได้มีส่วนทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

ขณะเดียวกันความดีที่ได้ทำยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องชาวไทยในชุมชนแออัดด้วย ทั้งหมดนี้สอดคล้องต่อค่านิยมองค์กรของซีพีเอฟด้าน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ที่บริษัทยึดมั่นปฏิบัติมาโดยตลอด

ล่าสุด ซีพีเอฟ ได้ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมและสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนคลองเตย ในเฟสที่ 2 เป็นจำนวน 40 หลัง คิดเป็นมูลค่า 5.2 ล้านบาท โดยได้ดำเนินไปแล้ว 28 หลัง การซ่อม-สร้างบ้านในชุมชนแออัดคลองเตยเฟสที่ 2 นี้ เป็นบ้านในชุมชนล๊อค 4-5-6 จัดวางในลักษณะเป็นหมู่บ้าน โดยบ้านทุกหลังมีแบบแปลนเหมือนกัน ให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ ทั้งนี้ คาดว่าบ้านจะแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบได้ทั้งหมดในวันที่ 31 มกราคม 2563

อดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือซีพีเอฟ.

​อย่างไรก็ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 25 จังหวัดภาคกลาง เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ ๑ กับกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน

ด้านนายธงชัย ทองโอ รองประธานคนที่ 2 ชุมชนพัฒนา 4-5-6 เขตคลองเตย กนรุงเทพฯ กล่าวว่า รู้สึกยินดีมากที่ซีพีเอฟ.เข้ามาเติมเต็มให้กับชุมชนแห่งนี้ ที่จะได้บ้านหลังใหม่ บ้านที่พี่น้องในชุมชนทุกหลังคาเรือนฝันอยากจะได้ แต่ด้วยรายได้ และอาชีพที่ไม่มั่นคง ส่งผลให้ทำไม่ได้ จึงจำเป็นต้องอยู่กันอย่างแออัดกับบ้านไม้ที่เก่าผุพัง แต่พอซีพีเอฟ.เข้ามารื้อบ้านเก่าพร้อมสร้างบ้านให้ใหม่ มีห้องน้ำ มีห้องครัว มีห้องนอน มีห้องรับแขก และมีสวนหย่อมเล็กๆที่ใช้ร่วมกัน ชุมชนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทันที ที่สำคัญสิ่งแวดล้อมด้านสุขอนามัยที่คนในชุมชนไม่รู้จัก วันนี้ได้เห็น ได้สัมผัสกันแล้ว ชาวชุมชนพัฒนา4-5-6 ดีใจมาก

ชุมชนพัฒนาล็อค 4-5-6 คลองเตย กรุงเทพฯ ที่ซีพีเอฟ.และกองทัพบกได้เข้ามาปรับปรุงพัฒนาพร้อมสร้างบ้านหลังใหม่แทนหลังเก่าให้กับผู้ยากไร้ที่แสดงความจำนงขอให้ทางกองทัพบกเข้าดำเนินการ

“ผมในฐานะตัวแทนพี่น้องชาวชุมชนขอขอบคุณซีพีเอฟ.กองทัพบก กรุงเทพมหานครและทุกองค์กรที่ร่วมโครงการมอบบ้านหลังใหม่ให้ พวกเราดีใจมาก” นายธงชัยกล่าว

นางดวงตา หมายดี ลูกบ้านชุมชุนพัฒนา4-5-6 เขตคลองเตย กล่าวว่า “ สร้างบ้านดีมาก สวย น่าอยู่ หากให้สร้างเอง ไม่มีปัญญาแน่ ดีใจสุดๆเลยที่จะได้บ้านหลังใหม่ ด้วยพระบารมีของรัชกาลที่ 10 ทำให้ผู้ยากไร้อย่างเรามีวันนี้ มีบ้านใหม่ที่สวยงาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ “

ธงชัย ทองโอ รองประธานคนที่ 2 ชุมชนพัฒนา 4-5-6 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

กองทัพบกช่วยประชาชนผู้ยากไร้

พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาผู้ช่วย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผบ.ทบ.ท่านที่ 2 กองทัพบก กล่าวว่า การซ่อมแซมบ้านในชุมชนแออัดคลองเตย กองทัพภาคที่ 1 และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ จึงได้เข้าดำเนินการซ่อมแซม

อย่างไรก็ตาม ในการซ่อมแซมบ้านในชุมชนแออัดคลองเตยครั้งนี้ เป็นเฟสที่ 2 ซึ่งมีแผนจะทำการซ่อมปรับปรุงจำนวน 40 หลัง แต่ในขั้นต้นได้ดำเนินการก่อน จำนวน 28 หลัง ส่วนในชุมชนพัฒนาล็อค 4-5-6 ลักษณะการดำเนินการแตกต่างจากเฟส 1 ซึ่งกระจายไปในหลายชุมชน และบ้านแต่ละหลังมีแบบแปลนไม่เหมือนกัน ต่างกันไปตามลักษณะพื้นที่สำหรับเฟส 2 นี้ ดำเนินการโดยมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน และบ้านทุกหลังมีแบบแปลนเหมือนกันทั้ง 28 หลัง โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 และกำหนดแล้วเสร็จส่งมอบให้กับเจ้าของบ้านภายใน วันที่ 31 ม.ค. 2563

ดวงตา หมายดี ลูกบ้านชุมชุนพัฒนา4-5-6 เขตคลองเตย(คนซ้าย)

พล.ต.รังษี กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการเป็นเฟสแรก จำนวน 40 หลังใน 13 ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนริมคลองวัดสะพาน จำนวน 2 หลัง ชุมชุนวัดคลองเตยใน 1 จำนวน 3 หลัง ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 จำนวน 3 หลัง ชุมชุนวัดคลองเตยใน 3 จำนวน 1 หลัง ชุมชนพัฒนา คลองเตย ล็อค 1-2-3 จำนวน 5 หลัง ชุมชนพัฒนา คลองเตย ล็อค 4-5-6 จำนวน 6 หลัง ชุมชนพัฒนาใหม่ 4 หลัง ชุมชนล่มเกล้า จำนวน 1 หลัง ชุมชนหัวโค้ง จำนวน 9 หลัง ชุมชนน้องใหม่ จำนวน 3 หลัง ชุมชนปิยวัชร จำนวน 1 หลัง ชุมชนสวนอ้อย จำนวน 1 หลัง และชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ จำนวน 1 หลัง

“ทางกองทัพบกยินดีที่จะเข้าไปพัฒนาช่วยเหลือชุมชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งไว้ เพียงแต่แสดงความจำนงเข้ามาแต่ต้องแจ้งเข้ามา อย่างน้อยจำนวน 20 หลัง เพื่อง่ายต่อการก่อสร้างให้เป็นลักษณะหมู่บ้านที่เหมือนกัน โดยปรับปรุงเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบ้านใหม่ และสิ่งที่เพิ่มเติมให้คือการทำสวนหย่อมไว้สำหรับนั่งเล่น พักผ่อน มีต้นไม้ มีโต๊ะม้าหิน พร้อมทำทางเดินเท้าที่โรยด้วยหินกรวดเพื่อสะดวกในการไปมาหาเพื่อนบ้านให้อีกด้วย” พล.ต.รังษี กล่าว

ปี 2561 จุดเริ่มต้นโครงการฯ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนพัฒนา ล็อค 4-5-6 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดภาคกลาง เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ 1 กับกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน รวมถึงเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ริเริ่มโครงการ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561 เป็นต้นมา

สวนย่อมเพื่อการพักผ่อนที่ทางกองทัพบกและซีพีเอฟ จัดสร้างให้แก่ชาวชุมชนพัฒนาล็อค 4-5-6 คลองเตย กรุงเทพฯ

ขณะเดียวกันยังมี พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ได้สานต่อในการดำเนินโครงการ สำหรับการปฏิบัติงานจะดำเนินการโดย หน่วยทหารของกองทัพภาคที่ 1 เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ โดยกองทัพภาคที่ 1 ได้รับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในรูปแบบบริจาคจากภาคเอกชน ที่มีจิตศรัทธา มีงานที่สำคัญ 4 งาน ประกอบด้วย

1. การซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครและ 25 จังหวัด ปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน 155 หลัง ในส่วนของกรุงเทพฯ 91 หลัง และต่างจังหวัด 64 หลัง

2. การปรับปรุงพื้นที่รกร้างในชุมชนแออัด ให้เป็นสวนหย่อมใจกลางชุมชนเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันดำเนินการแล้ว จำนวน 19 แห่ง

3. การมอบเตียงคนไข้ให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 127 เตียง การมอบรถเข็นให้กับผู้ป่วยจำนวน 69 คัน และการมอบที่นอนลม จำนวน 61 ชุด

4. การรับ-ส่ง ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามที่แพทย์นัด ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 229 ครั้ง

จรัญ ชุ่มเงิน / ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ รายงาน


แชร์