เปิดตัวมะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย ลูกดก ให้ผลผลิตไวแซงพันธุ์การค้า

838

กรมวิชาการเกษตรจัดหนักลุยปรับปรุงพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์ได้พันธุ์ใหม่ใช้ชื่อพันธุ์ศรีสะเกษ  ลักษณะเด่นสุดยอดปาดหน้าพันธุ์การค้า ต้นสูงน้อยแค่ 128 เซ็นติเมตร ให้ผลผลผลิตสูงกว่า 24 กิโลกรัม/ต้น แถมเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าพันธุ์การค้าถึง 45 วัน  เนื้อหนา สีเนื้อส้มอมแดงเข้มสม่ำเสมอกันทั้งผล ผลทรงกระบอกช่วยลดความเสียหายจากการขนส่ง

นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  มะละกอจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งของประเทศ  ผลมะละกอนอกจากใช้บริโภคสดแล้วยังใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปหลายชนิด  โดยเฉพาะมะละกอฮอลแลนด์จัดเป็นมะละกอเพื่อรับประทานสุกที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูง   ซึ่งราคาซื้อขายในท้องตลาดจะสูงกว่าพันธุ์แขกดำหรือแขกนวลกิโลกรัมละ 10 บาท แต่ปัญหาของมะละกอฮอลแลนด์ คือ ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี  พันธุ์ราคาแพง  พันธุ์ทั่วไปมีความแปรปรวนในพันธุ์สูง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงและคุณภาพผลผลิตต่ำ

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  กรมวิชาการเกษตร จึงได้ทำการปรับปรุงพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์สายพันธุ์แท้ที่ให้ผลผลิตสูงมากกว่าพันธุ์การค้า ออกดอกติดผลเร็ว  ต้นเตี้ย  ผลเป็นทรงกระบอกเพื่อลดความเสียหายจากการขนส่ง  เนื้อมีสีส้มแดงสวยงาม และมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ  เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและเกษตรกร   นอกจากนี้ยังต้องมีความสม่ำเสมอของพันธุ์  เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกในปีต่อไปได้  ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์  และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้เกษตรกรต่อไป

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  ในปี 2553 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ   ได้รวบรวมพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์จาก 7 แหล่ง จำนวน 27 ตัวอย่าง มาปลูกเพื่อคัดเลือกต้นที่มีลักษณะทางการเกษตรดีตามเกณฑ์การคัดเลือกพันธุ์ เช่น  ออกดอกติดผลเร็ว ต้นเตี้ย ลำต้นใหญ่ ผลขนาดปานกลาง-ใหญ่ ผลทรงกระบอก     สีผิวผลเหลืองและสีเนื้อส้มอมแดง เนื้อหนา  หวานหอม โดยคัดเลือกได้ 25 สายพันธุ์  นำไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ คัดเลือกได้ 12 สายพันธุ์  และปลูกทดสอบพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ได้ 1 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ ศก.2-6-12 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงและเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่ามะละกอฮอลแลนด์พันธุ์การค้า   ลำต้นใหญ่ ต้นเตี้ย ทรงพุ่มเล็ก และคุณภาพผลผลิตดี   โดยได้เสนอเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรในปี 2562 ใช้ชื่อว่า “มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ศรีสะเกษ”

“มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ศรีสะเกษ  มีลักษณะเด่นคือ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้าโดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 24.5 กิโลกรัมต่อต้น   ที่สำคัญคือลักษณะต้นเตี้ย   ทำให้เก็บเกี่ยวสะดวก ความสูงถึงปลายยอด 128 เซนติเมตร  เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นใหญ่   แข็งแรงและสมดุลที่จะรับน้ำหนักผลผลิตได้มาก  ซึ่งปกติมะละกอฮอลแลนด์จะมีจำนวนผลมากกว่ามะละกอพันธุ์อื่น  โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 4.7 เซนติเมตร   เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว  โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากปลูก 209 วัน  ซึ่งเร็วกว่าพันธุ์การค้า 46 วัน   ความหนาเนื้อเฉลี่ย 3.0 เซนติเมตร  หนากว่าพันธุ์การค้า  และเนื้อมีสีส้มอมแดงเข้มกว่าพันธุ์การค้าโดยสีมีความสม่ำเสมอกันทั้งผล  ในปี 2562 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้จัดทำแปลงแม่พันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ในพื้นที่ 1 ไร่ 300 ต้น ได้เมล็ดพันธุ์หลักไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม   สามารถนำไปปลูกได้ในพื้นที่ประมาณ 70 ไร่” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว