‘ผู้ปิดทองหลังพระ’เชิดชูคนดี สภาเอสเอ็มอีได้รับสองรางวัล

348

ประธานสภาเอสเอ็มอี และประธานที่ปรึกษาสภาเอสเอ็มอี เข้ารับรางวัล “ผู้ปิดทองหลังพระ” ประจำปี 2562 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย เชิดชูเกียรติผู้ทำความดี มีความเสียสละ ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 : นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) และ นายสว่าง เอื้อจงประสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาสภาเอสเอ็มอี เข้ารับรางวัล“ผู้ปิดทองหลังพระ” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลผู้ทำความดี มีความเสียสละ ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 26 คน

อาทิเช่น นายสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ เจ้าของคลีนิค 1 บาทเพื่อคนจน คนไร้บ้าน ย่านบางลำภู, นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ดารานักแสดงที่ทุ่มเทช่วยเหลืองานภาคประชาสังคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากมูลนิธิร่วมกตัญญู และนางธัญรัตน์​ เพชรพรหม แห่ง ธัญญสมุย เกาะสมุย เป็นต้น

“การมารับรางวัลในครั้งนี้ ผมมาในนามประธานสภาเอสเอ็มอีซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนคณะกรรมการสภาเอสเอ็มอีทุกคนเพราะทุกท่านล้วนร่วมกันทำความดีนี้เพื่อผู้ประกอบการและประชาชนไทย” นายไชยวัฒน์ กล่าว

พิธีมอบรางวัล “ผู้ปิดทองหลังพระ” ประจำปี 2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีท่าน ศาสตรา​จารย์​ วิชา​ มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ อดีต กรรมการ ปปช. เป็นประธานมอบ

WC รายงาน