“กรมเจรจา”เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี

แชร์

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ขยายการส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนโคขุนสมุนไพรดอนมดแดง ที่ผลิตอาหารสัตว์เองจากแปลงข้าวโพดและแปลงหญ้าของเกษตรกร ทำให้สามารถลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพของเนื้อโคขุนได้ และมีโอกาสที่จะพัฒนาแม่พันธุ์โค และโคขุน คุณภาพพรีเมี่ยมเพื่อส่งออก


แชร์