เกลือไทยระทมเกลือนอกถล่ม ล้นสต๊อกเกือบ1ล้านตันสิ้นปีนี้

แชร์

‘เกษตร’เดินหน้า แก้ปัญหาชาวนาเกลือทั้งระบบ เร่งระบายเกลือล้นฉาง 2.5หมื่นตัน ป่วนเตรียมรับมือเกลือฤดูกาลใหม่อีกเกือบ 1 ล้านตัน เร่งประสานพาณิชย์-กรมศุลกากรป้องกันปัญหาเกลือต่างประเทศทะลักเข้าตีตลาดเกลือไทย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าขณะนี้มีปัญหาเกิดขึ้นที่กระทบต่อชาวนาเกลือในประเทศอย่างมาก เนื่องจากมีการนำเข้าเกลือต่างประเทศจำนวนมากราคาไม่ถึง 1 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุนของเกษตรกรในประเทศ ผลิตอย่างมาก

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นตรงนี้ ส่งผลให้เกลือทะเลในประเทศจำหน่ายไม่ออกคงค้างสต๊อกอยู่ในยุ้งฉางกว่า 25,000 ตัน เกษตรกรขาดเงินทุนหมุมเวียนและไม่มียุ้งฉางรองรับเพียงพอยิ่งกว่านั้นจะมีเกลือฤดูกาลใหม่เริ่มทยอยเก็บตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนี้ถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าอีกเกือบ 1 ล้านตัน

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยล่าสุดกระทรวงเกษตรฯได้กำหนด 5 มาตรการเพื่อช่วยเหลือชาวนาเกลือประกอบด้วย 1.มาตรการเร่งระบายเกลือค้างสต๊อก 2.มาตรการจำนำเกลือในยุ้งฉาง 3.มาตรการสินเชื่อเพื่อซ่อมเสริมสร้างยุ้งฉางและพัฒนาการผลิต 4.มาตรการแก้ไขกฎระเบียบเพื่อการค้าที่เป็นธรรมและ 5.มาตรการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือทะเล

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการฯยังมีมติให้ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ฯและกรมศุลการกรซึ่งเป็นกรรมการเร่งหามาตรการและแก้ไขกฏระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการนำเข้าและราคาเกลือต่างประเทศเพื่อให้เกิดการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade)แก่เกษตรกรชาวนาเกลือโดยเร็ว

สำหรับปัญหาเฉพาะหน้าเกลือทะเลที่ค้างสต็อคจนเต็มยุ้งฉางกว่า 25,000 ตันนั้น คณะกรรมการได้ขอความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจและผู้บริโภคให้ช่วยซื้อเกลือทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรรวมถึงมาตรการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกลือทะเลซึ่งจะมีการเร่งรัดความคืบหน้าในมาตรการต่างๆในการประชุมสัปดาห์หน้า

ด้านนายคฑาวุธ บุญมา ประธานสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด กล่าวว่าเรื่องเกลือค้างสต๊อกปี 2562 จำนวนกว่า 25,000 ตันในชุมนุมสหกรณ์ฯนั้น ทางออกที่ด่วนที่สุดคือขอให้หน่วยงานราชการและเอกชนช่วยอุดหนุนคนละไม้คนละมือไม่ว่าจะผ่านทางสหกรณ์ทั่วประเทศ,ส่วนราชการทั่วประเทศ ซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่ช่วยระบายเกลือทะเลออกสู่ท้องตลาดได้เร็วสุดและสู่ผู้บริโภคโดยตรงเพื่อชาวนาเกลือจะได้มีทุนไว้ขึ้นเกลือในปี 2563 ซึ่งเวลานี้กำลังจะขึ้นกันแล้ว

ขณะที่นายเลอพงษ์ จั่นทอง ประธานสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และรองประธานชุมนุมเกลือทะเลไทย จำกัด กล่าวว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลทั้ง 7 จังหวัดเห็นด้วยและขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลในการ “ซ่อมสร้างเสริม” ยุ้งฉางเก็บเกลือทะเลรวมถึงมาตรการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะโครงการสินเชื่อซึ่ง อดีต ส.ส.อรรถพร พลบุตร เคยผลักดันในอดีตจนเป็นผลสำเร็จจึงเสนอให้นำมาเป็นโมเดลแก้ปัญหา

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์