หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิช จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

192

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิช หรือ TEPCoT12 (Top Executive Program in Commerce and Trade)มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) และพัฒนาความสัมพันธ์ โดย ศศิธร ชาญวีรกูล เกรียงไกร ล้ำเลิศ ปัญญา (ตัวแทนแม่ย่านางและกัปตันเรือ) จนิษฐา ธีรวรชัย ธีรดา อำพันวงษ์ และ พ.อ.ธนกฤต นพคุณวิจัย นำทีม TEPCoT12 เลี้ยงอาหาร ให้กำลังใจ มอบเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้งทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขณะเดียวกันยังได้เดินทางเพื่อร่วมมอบอาหาร แชมพู ยา และ เงินบริจาค แก่ศูนย์รักษ์สุนัข อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา