‘เฉลิมชัย’ฉุน!ระเบิดอารมณ์ ปฏิเสธต่อลมหายใจ3สารพิษ

178

รมว. เกษตรฯ ยันไม่ได้ลงนามในเอกสารใดๆ ส่งให้ปลัดกระทรวงฯนำเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตราย เผยการลงความเห็นของกรรมการผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ 4 คนเป็นดุลพินิจของแต่ละบุคคลไม่ได้ชี้นำอะไรทั้งสิ้น

28พย.62/ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงข่าวที่ระบุว่า ตนลงนามในหนังสือขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้สารเคมี 3 ชนิด แล้วให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยนายเฉลิมชัยกล่าวว่า ไม่ได้ลงนามในหนังสือหรือเอกสารใดๆ ทั้งนั้น

สำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่พิจารณาเรื่องใดบ้างนั้นไม่ได้แจ้งมายังรมว. เกษตรฯ แต่แจ้งไปยังคณะกรรมการ 4 คนโดยตรง

ทั้งนี้ กรมวิชาการเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายตามมติที่ประชุมวันที่ 22 ตุลาคมที่ให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. … และให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว รวมถึงพิจารณาระยะเวลาและความเหมาะสมในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายที่ยังคงเหลืออยู่ หลังจากประกาศบังคับใช้ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องซึ่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ส่วนผลการศึกษาข้อมูลและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบของคณะทำงานฯ ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานนั้น ยังไม่ได้ข้อสรุป ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ยังไม่ได้รายงานผลให้ทราบ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน