“ห้องเรียนกาแฟ”กิจกรรมสร้างอาชีพให้เยาวชนโดย”ซีพี ออลล์”

379

ซีพี ออลล์ จับมือ ซีพี รีเทลลิงค์ปั้นงาน-สร้างอาชีพผ่านกิจกรรม“ห้องเรียนกาแฟ”

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับบริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ต่อยอดความสำเร็จโมเดล “ร้านกาแฟสร้างอาชีพ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี” สู่การขยายโอกาสส่งเสริมอาชีพบาริสต้าให้กับเยาวชนที่บกพร่องทางการได้ยินนำร่อง 3 โรงเรียน เปิดโครงการ “ห้องเรียนกาแฟ”  โดยตั้งเป้าฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ประกอบอาชีพจริงในอนาคต

โดยการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ  ในเฟสที่ 1 เริ่มทดลองใน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม  และที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้  ณ  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร   โดยการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ   การเรียนรู้ภาคทฤษฏี ทำความเข้าใจสายพันธุ์กาแฟ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์  และอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วงที่สองคือการเรียนรู้ภาคปฏิบัติซึ่งนักเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งการชงเครื่องดื่มร้อน–เย็น หลากหลายเมนูตลอด จนการทำลาเต้อาร์ต ตกแต่งฟองนม โดยในแต่ละฐานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้อย่างใกล้ชิด และมีคุณครูประจำฐานทำหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ

นางอุนาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการอบรม “ห้องเรียนกาแฟ” ที่บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จัดขึ้น ถือเป็นโครงการที่ดีมาก สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในการส่งเสริมโอกาสแห่งการเรียนรู้ ด้วยการเพิ่มทักษะตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนกลุ่มพิเศษ เพราะจะช่วยทำให้เด็กๆ ได้เห็นคุณค่าของตัวเอง เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จนไปสู่การประกอบอาชีพตามความชื่นชอบ ทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนเช่นเด็กทั่วไป โดยในวันนี้เราจะเห็นได้จากการทำกิจกรรมต่างๆ ว่า เด็กๆ ให้ความสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก สนุกสนานและยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดการอบรม

นางอุนาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณความช่วยเหลือดังกล่าว ที่ทำให้เด็กๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้เรียนรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับกาแฟตลอดการอบรมเราได้เห็นภาพความมุ่งมั่นตั้งใจของเด็กๆ ทุกคนผ่านผลงานที่ปรากฎบนถ้วยกาแฟในแต่ละแก้วอย่างสวยงาม ซึ่งบางถ้วยหากไม่บอกว่าเป็นฝีมือน้องๆ ที่เพิ่งได้ลองทำครั้งแรก ก็คงถูกเหมารวมไปแล้วว่า เป็นฝืมือของบาริสต้ามืออาชีพไปได้เลย

ด้านนางสาวภัทราภร ประทุเกษร จูเราะห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม เล่าด้วยความตื่นเต้นว่า ตนเองไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน ตอนแรกก็กังวลว่าจะไม่สามารถทำตามพี่ๆ ที่มาอบรมให้ได้ แต่พอได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์กาแฟ รสชาติกาแฟ ตลอดจนการลงมือชงกาแฟ ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและอยากลงมือทำมากขึ้น เนื่องจากตนเองมีความใฝ่ฝันอยากเปิดร้านกาแฟมาตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งคิดว่าจากการอบรมโครงการ “ห้องเรียนกาแฟ” แล้ว จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และรู้สึกอยากเรียนรู้ เพื่อต่อยอดการเปิดร้านกาแฟของตัวเองให้ได้

อีกหนึ่งเสียงของนายชยากร สาครเสถียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม เล่าต่อว่า การได้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอย่างมาก และมองว่าอาชีพบาริสต้า ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เด็กหูหนวกอย่างผมสามารถทำได้ในอนาคต องค์ความรู้ที่ได้รับในวันนี้ จะติดตัวพวกผมและเพื่อนไปอย่างแน่นอน หากมีโอกาสถ่ายทอดต่อยอดความรู้กับญาติๆ ได้ ผมก็จะทำ เพราะเชื่อว่า สิ่งที่ได้รับมีประโยชน์และถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ที่ ซีพี ออลล์ ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้กับเรา

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์

ทั้งนี้นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เสริมว่า ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องกว่า  24  ปี โดยหวังว่าการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับเยาวชนทุกกลุ่ม สำหรับโครงการ “ห้องเรียนกาแฟ” เป็นการฝึกอบรมอาชีพบารีสต้า หลักสูตรระยะสั้น 1 วัน ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพบาริสต้า และมีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น