รัฐบาลยืนยันไม่ตัดลดงบบัตรทอง มีแต่เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้อีก

177
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาล ไม่ตัดลดงบบัตรทอง แต่เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการรักษาบริการ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติงบกองทุนบัตรทอง ปี 63 กว่า 1.91 แสนล้านบาท เพิ่มเม็ดเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากปี 62 กว่า 6.5 พันล้านบาท เป็นงบเหมาจ่ายรายหัว 3,600 บาท/ประชากร เพิ่มสิทธิประโยชน์ปี 63 เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพและมาตรฐาน  เพิ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงในเด็ก การคัดกรองมะเร็งลำไส้ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจยีน การผ่าตัดทางกล้องช่วยลดเวลาที่ต้องนอนในโรงพยาบาล เพิ่มยาป้องกันโรคเอดส์ เพิ่มการล้างไตทางหน้าท้องด้วยเครื่องที่บ้าน ให้กับผู้ป่วยที่ต้องล้างไต

“ครม. อนุมัติงบประมาณตามที่ สปสช. เสนอ แต่ให้ไปตกลงรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ จึงอาจทำให้ทางภาคประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจะต้องใช้ตัวเลขของสำนักงบประมาณ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยัน

นางนฤมล กล่าวว่า  นายกรัฐมนตรียังชี้แจงในวันมอบนโยบายให้รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เน้นการบริหารงบประมาณปี 63 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปรับระบบบริการ ลดความแออัด ให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน  รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการนัดแพทย์ผ่านระบบ Application ลดเวลารอคิวที่โรงพยาบาล