ม.รามคำแหง เชิญร่วมประกาศเจตนารมณ์ต้านสิ่งเสพติด

แชร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมพลังทุกภาคส่วน ประกาศเจตนารมณ์ต้านภัยสิ่งเสพติด และร่วมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างให้มีสุขภาพที่ดี ในวันที่ 14 สิงหาคมนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม และคณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. จัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบ ม.ร. ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด และส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยทีดี ตลอดจนเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของ ม.ร. ให้เป็นสถานศึกษาสีขาวที่ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข

สำหรับกิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจต้านภัยสิ่งเสพติด” มีบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจากหน่วยงานต่างๆ และชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง เขตประเวศ และพื้นที่ใกล้เคียง มารวมพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมพ่อขุนฯ โดยเริ่มจัดขบวนและตั้งแถวตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และเมื่อเสร็จพิธีประกาศเจตนารมณ์ ผู้ร่วมกิจกรรมจะร่วมกันออกกำลังกายเต้น ZUMBA แอโรบิค และบาสโลบ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

ทั้งนี้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและต้านภัยสิ่งเสพติด ตามกำหนดเวลาดังกล่าว โดยขอความร่วมมือผู้ร่วมกิจกรรมใส่เสื้อสีเหลืองมาร่วมงาน และมหาวิทยาลัยได้จัดทำกระเป๋าเป้เป็นของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สนใจแจ้งความจำนงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทร. 0-2310-8045-7


แชร์