โพลเผย ประชาชนเชื่อ“รัฐบาลใหม่”อยู่ไม่ครบวาระ

96

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจ ประชาชนเชื่อรัฐบาลใหม่อยู่ไม่ครบวาระ เหตุเสียงปริ่มน้ำ มีกระแสต่อต้าน ขาดเสถียรภาพ ส่วนกรณีพรรคการเมืองแย่งกันคุมกระทรวงชั้นดี มองว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การอภิปรายเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรี หลังเสร็จสิ้นการโหวตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ข่าวความเคลื่อนไหวกรณีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะการจัดสรรโควต้ากระทรวงหลักก็กลับมาเป็นประเด็นร้อนที่ต้องจับตามองอีกครั้ง เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง

โดยการสำรวจดังกล่าว ได้สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,128 คน ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 

 

 1. ประชาชนคิดอย่างไร?  กรณี พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ

อันดับ 1  รู้สึกผิดหวัง ไม่เป็นไปตามอุดมการณ์ของพรรค 63.32%

อันดับ 2  อยากเป็นฝ่ายรัฐบาล ต้องการตำแหน่งรัฐมนตรี 24.24%

อันดับ 3  เป็นการปฏิบัติตามมติของพรรค ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ 21.29%

 

2. ประชาชนเห็นด้วยกับเงื่อนไข 3 ข้อที่พรรคประชาธิปัตย์ยื่นต่อพรรคพลังประชารัฐหรือไม่?

อันดับ 1  เห็นด้วย  61.79%

เพราะจะได้ดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ เป็นข้อเสนอที่ทำเพื่อประชาชนและส่วนรวม สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของพรรค ฯลฯ

อันดับ 2  ไม่เห็นด้วย 38.21%

เพราะเป็นเพียงการหาเหตุผลและข้ออ้างในการเข้าร่วมรัฐบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไม่ปฏิบัติตามที่เสนอไว้ได้ ไม่น่าเกิดขึ้นได้จริง ฯลฯ

 

3. ประชาชนคิดอย่างไร?  กรณี พรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ

อันดับ 1  เป็นการตัดสินใจที่ไม่เคารพเสียงประชาชน ไม่เป็นไปตามที่หาเสียงไว้  58.20%

อันดับ 2  เลือกฝ่ายที่ได้เปรียบเพื่อผลประโยชน์ของพรรค 26.32%

อันดับ 3  ขอให้ทำตามนโยบายของพรรค ทำงานเพื่อบ้านเมือง 19.84%

 

4. ประชาชนคิดอย่างไร?  กรณี พรรคการเมืองแย่งกันเข้ามาบริหารกระทรวงหลัก

อันดับ 1  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นกระทรวงที่มีงบประมาณมาก 72.27%

อันดับ 2  ควรคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เลือกให้ถูกคนถูกงาน 18.87%

อันดับ 3  ควรรีบจัดสรรและจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด 16.91%

 

5. ประชาชนคิดว่า รัฐบาลใหม่จะอยู่ครบวาระหรือไม่?

อันดับ 1  อยู่ไม่ครบวาระ  73.65%

โดยคาดว่า อยู่ไม่เกิน 1 ปี 34.07%   ไม่เกิน 6 เดือน 20.02%   ไม่เกิน 2 ปี 12.95%   ไม่เกิน 1 ปีครึ่ง 6.61%

เพราะเป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ มีเสียงไม่มากเพียงพอ เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ถูกคัดค้านต่อต้าน ทำงานรูปแบบเดิมๆ  สถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้   ไม่มีเสถียรภาพที่แน่นอน ฯลฯ

อันดับ 2  อยู่ครบวาระ 4 ปี   26.35%

เพราะรัฐธรรมนูญออกแบบมาเพื่อสานต่อการทำงานของ คสช. มี ส.ว. 250 เสียง มีการวางแผนเตรียมการไว้แล้ว ฯลฯ