มติ61ต่อ16! ปชป.เข้าร่วมรัฐบาล

110

ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ มีมติ 61 ต่อ 16 เสียง ให้พรรคเข้าร่วมรัฐบาล หลังมีการประชุมกันยาวนาน 5 ชั่วโมง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน มีการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการหารือ กับผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐ โดยยืนยันว่าพรรคได้โควต้าตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้คือ รองนายกรัฐมนตรี 3 รัฐมนตรีว่าการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์, 4 รัฐมนตรีช่วย ประกอบด้วยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วย คมนาคม

ต่อมา เวลา 14.00 น. กรรมการบริหารพรรคกับ ส.ส.พรรค ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาการร่วมรัฐบาล โดยมีองค์ประชุม 80 คน ขาด 1 คน คือ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ประชุมมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางและมีความคิดแบ่งออกเป็น 2 ขั้วคือฝ่ายที่ต้องการเป็นฝ่ายค้านอิสระกับฝ่ายที่ต้องการร่วมรัฐบาล ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ใช้เวลาอธิบายนานเกือบ 1 ชั่วโมงชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์ควรเป็นฝ่ายค้านอิสระ

ทั้งนี้ หลังจากที่เปิดให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางนานกว่า 5 ชั่วโมง ที่ประชุมได้ให้สมาชิกลงคะแนนลับผลปรากฏว่า สมาชิกฝ่ายที่ต้องการร่วมรัฐบาลเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน 61 ต่อ 16 เสียง งดออกเสียง 2 บัตรเสีย 1