เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

80

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ากองบรรณาธิการสำนักข่าว KTCORE