ประวัติ“พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์”ประธานองคมนตรี 2 แผ่นดิน

แชร์

เปิดประวัติ “พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์” ประธานองคมนตรี 2 แผ่นดิน ที่จากไปอย่างสงบ ด้วยวัยย่าง 99 ปี

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 ที่ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เป็นบุตรชายคนรองสุดท้อง จากพี่น้องจำนวน 8 คน สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อปี 2480 จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทคนิคทหารบก รุ่นที่ 5 สังกัดเหล่าทหารม้า (โรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี 2477 ต่อมาคือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)

ในปี 2484 ได้เข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ต่อมา เข้าสังกัดกองทัพพายัพ ภายใต้การบังคับบัญชาของหลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์) ทำการรบในสงครามโลกครั้งที่สอง ระหว่างปี 2485–2488 ที่เชียงตุง หลังจากนั้น ได้ไปรับราชการอยู่ที่ จ.อุตรดิตถ์ และได้รับทุนไปศึกษาต่อที่โรงเรียนยานเกราะของกองทัพบกสหรัฐ ที่ฟอร์ตน็อกซ์ รัฐเคนทักกี เมื่อปี 2495 แล้วกลับมารับตำแหน่งรองผู้บัญชาการโรงเรียนยานเกราะ

ต่อมามีการจัดตั้งโรงเรียนทหารม้ายานเกราะ ศูนย์การทหารม้า ที่จังหวัดสระบุรี ได้รับพระบรมราชโองการเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ยศพลตรี เมื่อปี 2511 ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้านี้ มักเรียกแทนตัวเองต่อผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าว่า “ป๋า” และเรียกผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าว่า “ลูก” จนเป็นที่มาของคำว่าป๋า หรือ ป๋าเปรม และคนสนิทมักถูกเรียกว่า ลูกป๋า จนถึงปัจจุบัน

จากนั้น ในปี 2516 ย้ายไปเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 ก่อนเลื่อนเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ในปี 2517 แล้วได้เลื่อนยศเป็น พลเอกในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เมื่อปี 2520 และเลื่อนเป็นผู้บัญชาการทหารบก ในปี 2521

นอกจากยศ พลเอกแล้ว พล.อ.เปรม ยังถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มิใช่พระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้รับยศ พลเรือเอกของกองทัพเรือ และ พลอากาศเอก ของกองทัพอากาศ ด้วย จากการพระราชทานโปรดเกล้าฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2529 ในระหว่างที่ พลเอกเปรม ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่

พล.อ.เปรมเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 3 สมัย ช่วงวันที่ 3 มีนาคม 2523–4 สิงหาคม 2531 รวมระยะเวลาประมาณ 8 ปี

หลังจากนั้น พล.อ.เปรมได้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2541 จนระงับปฏิบัติหน้าที่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ วันที่ 13 ตุลาคม 2559–1 ธันวาคม 2559

ต่อมา พล.อ.เปรมได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 2 ธันวาคม 2559 จนวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงแก่อสัญกรรม สิริอายุย่าง 99 ปี


แชร์