มติ ครม. วันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน

102

ครม.มีมติให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และมีวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ที่เสนอให้กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจำปี และรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน ส่วนการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยมีรายละเอียดวันหยุดประจำปีทั้ง 19 วัน ดังนี้

1.วันขึ้นปีใหม่ คือวันที่ 1 มกราคม จำนวน 1 วัน
2.วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จำนวน 1 วัน
3.วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายน จำนวน 1 วัน
4.วันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13–15 เมษายน จำนวน 3 วัน
5.วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม จำนวน 1 วัน
6.วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รอหมายกำหนดการ จำนวน 1 วัน
7.วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จำนวน 1 วัน
8.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน จำนวน 1 วัน
9.วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 จำนวน 1 วัน
10.วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จำนวน 1 วัน
11.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม จำนวน 1 วัน
12.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม จำนวน 1 วัน
13.วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม จำนวน 1 วัน
14.วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม จำนวน 1 วัน
15.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม จำนวน 1 วัน
16.วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม จำนวน 1 วัน
17.วันสิ้นปี ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม จำนวน 1 วัน