สวนดุสิตโพลเผย คนไทยเชื่อ“จุรินทร์” พา ปชป.ร่วม พปชร. ตั้งรัฐบาล

111

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ พบประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่า”จุรินทร์” เหมาะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เชื่อเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ตามที่พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผลปรากฏว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับชัยชนะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 8 ทำให้หลายฝ่ายต่างจับตามองโดยเฉพาะกรณี การเข้าร่วมเป็นรัฐบาล ณ ขณะนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่จำนวนทั้งสิ้น 1,017 คน ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี “นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่”

อันดับ 1 เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ 38.63%

อันดับ 2 ขอให้นำพรรคไปในทิศทางที่ดี ตัดสินใจให้ดี พิจารณาอย่างรอบคอบ 30.59%

อันดับ 3 ตำแหน่งที่ได้รับ มาจากคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 21.18%

อันดับ 4 ขอให้เป็นหัวหน้าพรรคที่ดี คิดใหม่ ทำใหม่ ปฏิรูปพรรคให้ดีขึ้น 16.93%

อันดับ 5 ควรให้โอกาสในการทำงาน รอติดตามผลงานต่อไป 13.71%

2.ประชาชนคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของหัวหน้าพรรคคนใหม่ “นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” จะเข้าร่วม เป็นรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่

อันดับ 1 น่าจะเข้าร่วม 58.05% เพราะ ไม่น่าจะเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทย เป็นรัฐบาลน่าจะดีกว่าเป็นฝ่ายค้าน ต้องการทำงานตามที่หาเสียงไว้กับประชาชน ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่น่าจะเข้าร่วม 41.95% เพราะ เป็นพรรคเก่าแก่ ยึดมั่นในประชาธิปไตย มีหลักการ เคยประกาศไว้ว่าจะไม่ร่วมสืบทอดอำนาจของ คสช. ฯลฯ