กกต.ประกาศรายชื่อ149ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

แชร์

กกต.ประกาศรายชื่อ 149 ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 26 พรรคอนาคตใหม่ ได้มากสุด 50 คน ประชาธิปัตย์ 19 คน พลังประชารัฐ 18 คน

ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวน 349 เขต ไปแล้ว ในวันนี้ (8พ.ค.62) กกต. ก็ได้รับผลรวมคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตและได้คำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 91 และ93 ของรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 22 พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. 2560 มาตรา 129 ประกอบ 128 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

โดยการประกาศรายชื่อฯ มีรายละเอียดดังนี้ พรรคพลังประชารัฐ 18 คน พรรคอนาคตใหม่ 50 คน พรรคประชาธิปัตย์ 19 คน พรรคภูมิใจไทย 12 คน พรรคเสรีรวมไทย 10 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 4 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 คน พรรคประชาชาติ 1 คน พรรคเพื่อชาติ 5 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 4 คน พรรคชาติพัฒนา 2 คน พรรคพลังท้องถิ่นไท 3 คน พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 คน พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน พรรคพลังชาติไทย 1 คน

ขณะเดียวกัน ยังมีพรรคการเมืองที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส.ส. 1 คน ได้รับการจัดสรรส.ส. พรรคละ 1 คน อีก 11 พรรคประกอบด้วย พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคพลังไทยรักไทย พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคประชานิยม พรรคประชาธรรมไทย พรรคประชาชนปฏิรูป พรรคพลเมืองไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคพลังธรรมใหม่ และพรรคไทรักธรรม รวม ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับการประกาศรับรองทั้งสิ้น 149 คน


แชร์