สรรพากรแจงชัด ดอกเบี้ยเงินออมไม่เกิน2หมื่น/ปี ไม่ต้องเสียภาษี

121

กรมสรรพากร ชี้แจงกระแสข่าวเรียกเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ยืนยันใช้หลักเกณฑ์เดิมดอกเบี้ยเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปีไม่เสียภาษี

กรมสรรพากร ออกมาชี้แจงกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝาก ว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนเกณฑ์ของกรมสรรพากรในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ โดยจะเริ่มจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ดอกเบี้ย บาทแรก นั้น ขอเรียนว่า กรณีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กรมสรรพากรยังคงใช้เกณฑ์เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีตามเดิม

สำหรับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 344) ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่งกรมสรรพากรประกาศล่าสุดนั้น เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบการนำส่งข้อมูล จากเดิมที่ผู้ฝากเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเมื่อได้รับดอกเบี้ยรวมทุกบัญชีเกิน 20,000 บาท เพื่อให้ธนาคารทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่งกรมสรรพากร เปลี่ยนเป็นการให้ ผู้ฝากเงินแจ้งความประสงค์ต่อธนาคารที่ตนเองมีเงินฝากอยู่ ว่ายินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของผู้ฝากเงินให้แก่กรมสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรมสรรพากรทราบจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของผู้ฝากเงินในทุกบัญชีของทุกธนาคาร ซึ่งกรมสรรพากรจะได้ส่งข้อมูลผู้ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่เกินกว่า 20,000 บาท เพื่อให้ธนาคารหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

ขณะที่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กฎหมายฉบับเดิมได้ยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ยอมรับว่าธนาคารขนาดเล็กส่วนใหญ่มักแนะนำลูกค้าให้ปิดบัญชีหากผลตอบแทนดอกเบี้ยเกือบถึง 20,000 บาท เพื่อเปิดบัญชีใหม่หวังช่วยเหลือดูแลและยังถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีลูกค้า การออกกฎหมายฉบับใหม่ได้หารือกันมา 2 ปี เพื่อให้สถาบันการเงินปรับตัว ขณะนี้พบว่าธนาคารรัฐและ 5 ธนาคารขนาดใหญ่ได้ปรับตัวรองรับนโยบายรัฐหมดแล้ว เหลือเพียงแบงก์ขนาดเล็ก เพื่อช่วยส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรและแนะนำลูกค้าให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง จึงยืนยันว่าดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทไม่ต้องเสียภาษี